f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ผส.ตรวจเยี่ยมจุดบริการทั่วไทย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 11/01/2564

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 และคณะ มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมมอบกระเช้าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนหน้าหมวดทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


'