f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 11/01/2564

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต พร้อมด้วยนายวัลลภ จินดาเพ็ชร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564  เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของกระทรวงคมนาคม ณ ลานกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลนครภูเก็ต (สถานีดับเพลิง)


'