f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
รายงานสถาณการณ์โควิด - 19 ประจำเดือน มีนาคม 2564
ลงวันที่ 31/03/2564

นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการโดยตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ สำนักงานแขวงทางหลวงภูเก็ต และสำนักงานหมวดทางหลวงในสังกัด จนกว่าการแพร่ระบาดจะสิ้นสุด


'