f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 29/12/2562

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต โดย นายสมหวัง โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต

ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต และสถานีตำรวจภูธรวิชิต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยให้ความรู้ด้านวินัยจราจร ความปลอดภัย และกฎหมายจราจร แก่นักเรียน

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต


'