f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
หมวดทางหลวงภูเก็ต
ลงวันที่ 02/02/2562

หมวดทางหลวงภูเก็ต

ที่อยู่ หมวดทางหลวงภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 0 7621 6946

 

บัญชีแสดงระยะควบคุม

หมายเลขทางหลวง

ตอนควบคุม

ตอน

กม. - กม.

ระยะทาง (กม.) จริง

ชื่อทั่วไปที่เรียกกัน

จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด

402

0102

หมากปรก - เมืองภูเก็ต

21+856 - 48+958

27.102

ถนน เทพกระษัตรี ปากทางเข้าวัดไม้ขาว หน้าวัดโฆษิต

4024

0101

บางคู - ตีนเขา

0+000 - 11+650

11.650

ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9/ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก แยกทางลอดบางคู สามแยกบ้านตีนเข้า (ถนนขวาง)

4020

0100

เมืองภูเก็ต - กะทู้

0+000 - 1+642

1.642

ถนน วิชิตสงคราม หน้าสนามกีฬาสุระกุล ไฟแดงแมคโครกะทู้

4022

0100

โรงเรียนวิชิตสงคราม - สนามสุรกุล

0+000 - 0+488

0.488

- หน้าโรงเรียนวิชิตสงคราม แยกสนามกีฬาสุระกุล

4026

0100

ทางเข้าสนามบินภูเก็ต

0+000 - 4+130

4.130

ทางเข้าสนามบินภูเก็ต แยกทางลอดสนามบินภูเก็ต สามแยกสนามบินภูเก็ต

4027

0100

ท่าเรือ - เมืองใหม่

0+000 - 19+538

19.538

ถนน อนุสาวรีย์ฯ - ป่าคลอก วงเวียนอนุสาวรีย์ฯ ปากทางเข้าบ้านเมืองใหม่

4031

0100

มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต

0+000 - 13+093

13.093

ทางไปสนามบินสายเก่า สามแยกมุดดอกขาว (ทล.402 ถนนเทพกระษัตรี) สามแยกสนามบิน (สายเก่า)

นายปริญญา หาญใจ หัวหน้าหมวดทางหลวงภูเก็ต

รวม

77.643

     

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
246 ดาวน์โหลด

'