f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 11/06/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 12/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) 01/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 02/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 04/02/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 02/01/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 256 02/01/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
24 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 256 02/01/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 02/01/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 17/12/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 29/11/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 29/11/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 - เดือน กันยายน 2562) 01/10/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 11/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 16 ถึง 30 จาก 31 รายการ