f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 26/08/2562 324/35/62/150 แขวงทางหลวงภูเก็ต
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2562 21/08/2562 324/45/62/149 แขวงทางหลวงภูเก็ต
18 จ้างเหมาทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม.13+000 LT., กม.21+000 RT. ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม. 26+000 LT., กม.31+000 RT. 15/08/2562 15/08/2562 ราคากลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 09/08/2562 324/60/62/142 แขวงทางหลวงภูเก็ต
20 ซื้อ HOT MIXED ASPHALT CONCRETE ปริมาณงาน 272 TON โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 23/07/2562 324/-/62/131 แขวงทางหลวงภูเก็ต
21 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2562 10/07/2562 324/45/62/129 แขวงทางหลวงภูเก็ต
22 จ้างเหมางานปรับปรุงทางแยก ให้มีช่องหยุดรถเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน (BIKE BOX)ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุม 0102 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม.32+208 บริเวณสี่แยกถลาง 05/07/2562 24/05/2562 ประกาศลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
23 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรอง จังหวัดภูเก็ต งานปรับปรุงและติดตั้งป้ายกำหนดระยะทาง จำนวน 4 สายทาง ปริมาณงาน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 24/05/2562 ประกาศลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
24 จ้างโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรอง งานปรับปรุงและติดตั้งป้ายกำหนดระยะทาง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุม 0102 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.21+856-กม.48+958 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 24/05/2562 ประกาศลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
25 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรอง จังหวัดภูเก็ต งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ (วัสดุของแขวงฯ ภูเก็ต) ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอนมุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+500 บริเวณสามแยกพรุสมภาร 05/07/2562 24/05/2562 ประกาศลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
26 จ้างเหมางานรื้อย้ายแบะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเสาไฟสัญญาณที่สึกกร่อนชำรุดเป็นชนิดชุบกาวาไนท์ ปริมาณงาน 1 แห่ง และงานรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมฐานคอนกรีต ปริมาณงาน 20 EACH. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 11/06/2562 ประกาศลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
27 จ้างเหมางานจัดทำและปรับปรุงระบบลำดับการควบคุมเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จำนวน 7 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 23/05/2562 ประกาศลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
28 จ้างเหมางานป้ายจราจร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มเติมบนสายทาง ปริมาณงาน 49.43 SQ.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 23/05/2562 ประกาศลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
29 จ้างเหมางานป้ายจราจร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มเติมบนสายทาง จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 23/05/2562 ประกาศลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
30 งานจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม. 13+000 LT., กม. 21+000 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม. 26+000 LT., กม.31+000 RT. 26/06/2562 26/06/2562 ราคากลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 16 ถึง 30 จาก 62 รายการ