f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 44+000 (ขาเข้า) และ ที่ กม.48+000 (ขาออก) 14/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
17 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 12+000 (ขาเข้า) , กม.34+000 (ขาเข้า) และ กม.37+000 (ขาออก) , กม.41+500 (ขาออก) 14/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
18 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (งบลงทุน) ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ท้องที่ อ.ถลาง / อ.กะทู้ / อ.เมือง จ.ภูเก็ต และท้องที่ อ.ตะกั่วทุ่ง / อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 12/05/2563 eb-ภก 33/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
19 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563 324/70/63/121 แขวงทางหลวงภูเก็ต
20 จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงถลาง จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563 324/-/63/120 แขวงทางหลวงภูเก็ต
21 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.10+400-กม.10+640 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.11+113-กม.11+158 LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
22 จ้างเหมางานขุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควบคุม 0102 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.16+400-กม.16+700 RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
23 จ้างเหมางานบำรุงรักษาป้ายจราจร (ติดตั้งป้าย กม.หลัก และ กม.ย่อย) ทางหลวงหมายเลข 4021ตอนเมืองภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.0+000-กม.6+473 ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอนเมืองภูเก็ต-แหลมพันวา ระหว่าง กม.0+000-กม.8+770 และทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.11+650-กม.22+720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
24 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 4303 ตอนต้นแซะ-ทุ่งโพธิ์ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+000 ปริมาณงาน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
25 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอนมุดดอกขาว-สนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.2+075-กม.2+797 ปริมาณงาน 19.00 EACH. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
26 จ้างเหมางานบำรุงรักษากำแพงกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.798+015-กม.798+240 ติดตั้งบริเวณเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
27 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 324/-/63/113 แขวงทางหลวงภูเก็ต
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 324/40/63/112 แขวงทางหลวงภูเก็ต
29 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+260 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/04/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
30 จ้างเหมางานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู - ตีนเขา ที่ กม.5+500 ด้านซ้ายทาง ประจำอุโมงค์ทางลอดสามกอง ปริมาณงาน 1 EACH. 21/04/2563 324/-/63/110 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 16 ถึง 30 จาก 145 รายการ