f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม. 13+000 LT., กม.21+000 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม. 26+000 LT., กม.31+000 RT. 13/06/2562 13/06/2562 ราคากลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต
32 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมไฟสัญญาณจราจร โดยการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 41+000-กม.43+500 ,ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ระหว่างกม.4+500-กม.8+500 21/06/2562 21/06/2562 eb-ภก 45/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาทำการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยานและทางเดินเท้า บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก จังหวัดพังงา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม. 801+800-กม.803+000 จำนวน 1 แห่ง 07/06/2562 07/06/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
34 จ้างเหมางานพัฒนาเส้นทางเข้าประตูเมืองภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม. 11+300-กม.11+800 และทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว-ท่านุ่น ระหว่าง กม.0+000-กม.3+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/05/2562 27/05/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
35 ซื้อวัสดุสีตีเส้นจราจร จำนวน 4 รายการ 02/05/2562 02/05/2562 324/-/62/104 แขวงทางหลวงภูเก็ต
36 จ้างเหมางานทาสีสะพานลอยคนเดิมข้าม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.848+190, กม849+950, กม.853+100 ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย - หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม.6+425, กม.14+831, กม.19+801, กม.25+556, กม.27+852 และทางหลวงหมายเลข 4020 ตอนเ 30/04/2562 26/03/2562 324/-/62/101 แขวงทางหลวงภูเก็ต
37 จ้างเหมางานทาสีกำแพงคอนกรีตกันอันตรายข้างทางทั้งสองข้าง ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม.1+325 - กม.3+300 ปริมาณงาน 3,148.00 ตร.ม. 30/04/2562 26/03/2562 324/-/62/102 แขวงทางหลวงภูเก็ต
38 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 800 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 26/03/2562 324/35/62/91 แขวงทางหลวงภูเก็ต
39 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 21/03/2562 324/-/62/88 แขวงทางหลวงภูเก็ต
40 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4277 ตอนท่านุ่น-ในหยง ระหว่่าง กม. 2+500-กม.5+650 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2562 15/03/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
41 จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2562 28/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
42 จ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.17+933-กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2562 21/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
43 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4029 ตอนกะทู้-ป่าตอง ระหว่าง กม. 0+900-กม.1+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2562 15/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
44 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 14/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 12/02/2562 12/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 31 ถึง 45 จาก 62 รายการ