f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 eb-ภก 30/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
32 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 ภก 38/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
33 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๑๑+๖๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๑๑+๖๕๐ - กม.๒๒+๗๒๐ ปริมาณงาน ๔ แห่ง 07/04/2563 ภก 12/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
34 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4021 ตอนเมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ที่ กม.0+300 LT. , กม. 0+600 RT. , กม.5+300 LT. และ กม.6+100 LT. และทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ที่ กม. 0+700 LT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 07/04/2563 ภก 14/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
35 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.845+353 RT. , กม.849+300 RT. , ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ที่ กม.1+300 LT. และทางหลวงหมายเลข 4303 ตอน ต้นแซะ - ทุ่งโพธิ์ ที่ กม. 0+350 RT. และ กม. 0+545 RT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 07/04/2563 ภก 11/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
36 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม.30+970 LT. , กม.37+550 LT. และ กม.38+900 RT. และทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ที่ กม. 0+200 LT. และ กม.3+600 LT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 07/04/2563 ภก 27/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
37 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+856 ปริมาณงาน 5 แห่ง 07/04/2563 ภก 10/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
38 จ้างเหมางานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ (เป้าสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 ปริมาณงาน 1,900 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
39 จ้างเหมางานบำรุงรักษาป้ายจราจร (ติดตั้งป้าย กม.ย่อย) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๘๑๓+๘๐๐-กม.๘๒๕+๐๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนท้ายเหมือง-คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.๘๒๗+๐๐๐-กม.๘๔๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒๔๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
40 จ้างเหมางานบำรุงรักษาต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.24+800-กม.29+000 จำนวน 224 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
41 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว-ท่านุ่น ระหว่าง กม.4+065-กม.4+220 ช่วงกลางจุดชมวิวบนสะพานสารสิน ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
42 จ้างเหมาหล่อฝาปิด MANHOLE TYPE D ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.33+500-กม.38+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 200 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
43 จ้างเหมางานซ่อมเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย?หมากปรก ระหว่าง กม.0+270 - กม.2+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
44 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเขาหลักด้านบ้านลำแก่น โดยใช้วัสดุเดิมของแขวงทางหลวงภูเก็ต ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.801+900 - กม.802+500 ปริมาณงาน 12.00 EACH. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
45 งานจ้างก่อสร้างงานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 eb-ภก 27/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 31 ถึง 45 จาก 145 รายการ