f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 16 ครอบครัว ภายในบริเวณแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง 12/02/2562 12/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
47 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.17+933-กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2562 12/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
48 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/02/2562 07/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 07/02/2562 324/35/62/24 แขวงทางหลวงภูเก็ต
50 จ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงภูเก็ต เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,116 ต้น 31/01/2562 31/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
51 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2562 30/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/01/2562 24/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
53 จ้างเหมาก่อสร้างงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา และ ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2562 22/01/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
54 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 21/01/2562 21/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ายการ 18/01/2562 18/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
56 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 11/01/2562 11/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
57 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 0+650-กม.3+700 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2562 04/01/2562 61127257386 แขวงทางหลวงภูเก็ต
58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 03/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
59 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 0+650-กม.3+700 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2561 27/12/2561 eb-ภก 37/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
60 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/12/2561 24/12/2561 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 46 ถึง 60 จาก 62 รายการ