f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.14+800 - กม.15+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 eb-ภก 26/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
47 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.33+450 - กม.34+870 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 eb-ภก 29/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
48 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+450 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 eb-ภก 25/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
49 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามภูเก็ต ระหว่าง กม.3+265 - กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 eb-ภก 20/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
50 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ที่ กม.14+130 (หน้า รร.วัดฉลอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ภก 9/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
51 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 4 ระหว่าง กม.2+650 - กม.4+500 LT. และ กม.3+750 - กม.4+525 RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ภก 32/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
52 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ที่ กม.32+208 บริเวณสี่แยกถลาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 eb-ภก 22/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
53 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+260 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) ปริมาณงาน 2 แห่ง 03/04/2563 eb-ภก 21/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
54 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบิน ที่ กม.5+200 LT. , กม.6+200 RT. , กม.7+850 LT. และ กม.8+400 RT. ปริมาณงาน 4 แห่ง 03/04/2563 ภก 13/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
55 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4032 ตอน บางไทร - ตำตัว ระหว่าง กม.2+000 - กม.4+415 02/04/2563 ภก 40/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
56 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 5 ระหว่าง กม.6+350 - กม.6+950 และ กม.8+350 - กม.9+500 02/04/2563 ภก 41/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
57 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 3 ระหว่าง กม.1+300 - กม.2+500 02/04/2563 ภก 36/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 324/60/63/101 แขวงทางหลวงภูเก็ต
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 324/60/63/100 แขวงทางหลวงภูเก็ต
60 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู้ - ป่าตอง ตอน 5 ที่ กม.1+700 (หน้า รร.วัดสุวรรณคีรีวงก์) 30/03/2563 ภก 16/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 46 ถึง 60 จาก 145 รายการ