f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 324/45/62/6 แขวงทางหลวงภูเก็ต
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2562 324/60/62/1 แขวงทางหลวงภูเก็ต
303 จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.0+000-กม.23+800 และตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 25+400-กม.48+958 08/10/2562 ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคา แขวงทางหลวงภูเก็ต
304 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
305 างเหมางานซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบหัวเกาะกลาง) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.21+250-กม.48+958 ปริมาณงาน 34 EACH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
306 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ SMART DEVICE ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+300-กม.3+200 ปริมาณงาน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
307 างเหมาบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ (ติดตั้งปุ่มเครื่องหมายนำทาง) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.17+000-กม.21+250 LT.และระหว่าง กม.19+000-กม.21+000 RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
308 ซื้อวัดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
309 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
310 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
313 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
314 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
315 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 301 ถึง 315 จาก 553 รายการ