f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 08/02/2562 08/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
302 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/02/2562 07/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
303 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉินรถหมายเลข 74-6135-09-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 07/02/2562 324/30/62/26 แขวงทางหลวงภูเก็ต
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 07/02/2562 324/35/62/24 แขวงทางหลวงภูเก็ต
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 07/02/2562 324/35/62/24 แขวงทางหลวงภูเก็ต
306 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ 29/01/2562 29/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
307 จ้างงานซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ 29/01/2562 29/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 24/01/2562 24/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
309 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 24/01/2562 24/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
310 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 21/01/2562 21/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
311 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ายการ 18/01/2562 18/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 18/01/2562 18/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
313 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 17/01/2562 17/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
314 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ 16/01/2562 16/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 16/01/2562 16/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 301 ถึง 315 จาก 342 รายการ