f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 16/01/2562 16/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ 16/01/2562 16/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างซ่อมระบบหล่อลื่น รถหมายเลข 44-8805-08-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 12/01/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
319 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 11/01/2562 11/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
320 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1รายการ 09/01/2562 09/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
321 วัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ 09/01/2562 09/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
322 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 07/01/2562 07/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
323 ซ้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/01/2562 07/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
324 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 0+650-กม.3+700 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2562 24/01/2562 61127257386 แขวงทางหลวงภูเก็ต
325 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 03/01/2562 03/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
326 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 03/01/2562 03/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
327 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 03/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
328 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 02/01/2562 02/01/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
329 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 25/12/2561 25/12/2561 แขวงทางหลวงภูเก็ต
330 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400 ลิตร 25/12/2561 25/12/2561 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 316 ถึง 330 จาก 342 รายการ