f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 จ้างเหมางานซ่อมแซมรางรับน้ำฝนและฝ้าเพดานชายคา อาคาร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
320 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
321 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
322 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
323 ซื้อHOT MIXED ASPHALT CONCRETE พร้อมปูและบดทับ ปริมาณงาน 252.00 TON โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 324/60/62/169 แขวงทางหลวงภูเก็ต
324 ซื้อป้ายกำหนดระยะทาง (กม.ย่อย) จำนวน ๒๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 324/60/62/168 แขวงทางหลวงภูเก็ต
325 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 324/45/62/167 แขวงทางหลวงภูเก็ต
326 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ระหว่าง กม.3+800 - กม.3+950 บนสะพานสารสิน ฝั่งจังหวัดภูเก็ตช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 ประกาศลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
327 จ้างเหมางานบำรุงรักษาลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.2+300 - กม.2+400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 ประกาศลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
328 จ้างเหมางานทำกำแพงกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1002 ตอนท้ายเหมือง-คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.849+475-กม.849+583 Cl., LT. และ กม.853+800-กม.853+911 LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 ประกาศลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
329 จ้างเหมางานรื้อย้ายและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเสาไฟสัญญาณจราจรที่สึกกร่อนชำรุดเป็นชนิดชุบกาวาไนท์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย - หมากปรก ที่ กม.3+918 (สามแยก บขส.โคกกลอย) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 ประกาศลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
330 จ้างเหมาทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อม ทาง (Overhead Sign) ชนิด เตือนความเร็ว(Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม. 13+000 LT.,กม. 21+000 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม. 26+000 LT., กม.31+000 RT. 18/09/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 316 ถึง 330 จาก 553 รายการ