f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างผลิตป้ายแนะนำขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2563 324/-/63/171 แขวงทางหลวงภูเก็ต
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2563 324/60/63/170 แขวงทางหลวงภูเก็ต
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2563 324/40/63/169 แขวงทางหลวงภูเก็ต
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2563 324/60/63/168 แขวงทางหลวงภูเก็ต
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์ รถหมายเลขฯ 44-9597-14-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2563 324/จ/63/125 แขวงทางหลวงภูเก็ต
36 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2563 324/45/63/167 แขวงทางหลวงภูเก็ต
37 ซื้อวัวดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2563 324/60/63/166 แขวงทางหลวงภูเก็ต
38 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 324/35/63/165 แขวงทางหลวงภูเก็ต
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรค รถหมายเลขฯ 74-6135-09-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 324/จ/63/124 แขวงทางหลวงภูเก็ต
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ FILTER,ไส้กรองน้ำมันโซล่า,กรองไฮดรอลิค.ไส้กรองเกียร์ทอร์ค, OIL FITER ,กรองน้ำมันเครื่อง,ไส้กรองอากาศ(ตัวนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 324/-/63/122 แขวงทางหลวงภูเก็ต
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเฟืองท้าย/ดุมล้อ JCB รถหมายเลข 77-6209-17-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 324/30/63/121 แขวงทางหลวงภูเก็ต
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563 324/40/63/164 แขวงทางหลวงภูเก็ต
43 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563 324/35/36/163 แขวงทางหลวงภูเก็ต
44 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 31/07/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
45 จ้างเหมางานซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 31/07/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 31 ถึง 45 จาก 553 รายการ