f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 324/60/63/45 แขวงทางหลวงภูเก็ต
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 324/60/63/44 แขวงทางหลวงภูเก็ต
33 จ้างเหมางานบำรุงรักษากำแพงกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.798+000 - กม.798+160 CL. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 324/-/63/5 แขวงทางหลวงภูเก็ต
34 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๒ ตอนหาดทรายแก้ว-ท่านุ่น ระหว่าง กม.๔+๔๐๐-กม.๔+๕๕๐ บนสะพานสารสิน ฝั่งจังหวัดพังงาช่วงที่ ๑ ปริมาณงาน ๒๑.๐๐ EACH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 324/-/63/4 แขวงทางหลวงภูเก็ต
35 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักเซ็นต์เตอร์ โดยใช้วัสดุเดิมของแขวงทางหลวงภูเก็ต ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๗๙๗+๖๖๕-กม.๗๙๘+๑๒๐ เสาชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน ๑๒ ต้น ด้านซ้ายทาง และกิ่งคู่ ๒ ต้น บริเวณเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 324/-/63/3 แขวงทางหลวงภูเก็ต
36 จ้างเหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนบางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๗๙๗+๓๐๐ - กม.๗๙๘+๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 324/-/63/2 แขวงทางหลวงภูเก็ต
37 จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างทางและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงถลาง จำนวน ๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 324/-/63/1 แขวงทางหลวงภูเก็ต
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562 20/12/2562 324/60/63/43 แขวงทางหลวงภูเก็ต
39 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 18/12/2562 324/45/63/42 แขวงทางหลวงภูเก็ต
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 18/12/2562 324/60/63/41 แขวงทางหลวงภูเก็ต
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 18/12/2562 324/60/63/40 แขวงทางหลวงภูเก็ต
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 18/12/2562 324/60/63/39 แขวงทางหลวงภูเก็ต
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 18/12/2562 324/60/63/38 แขวงทางหลวงภูเก็ต
44 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12 V 70AM รถหมายเลขฯ 25-7043-16-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 18/12/2562 324/30/63/33 แขวงทางหลวงภูเก็ต
45 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 324/45/63/37 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 31 ถึง 45 จาก 342 รายการ