f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 31/07/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
47 จ้างเหมางานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ (ติดตั้งปุ่มเครื่องหมายนำทาง) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.40+800-กม.43+300 RT. และทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.39+560-กม.41+560 31/07/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
48 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ SMART DEVICE ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๒ ตอนบางไทร - ตำตัว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๔๗๒ ปริมาณงาน ๔ ชุด 31/07/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
49 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2563 324/45/63/159 แขวงทางหลวงภูเก็ต
50 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2563 324/35/63/158 แขวงทางหลวงภูเก็ต
51 ซื้อวัสดุเชื้อเพลองและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2563 324/36/63/157 แขวงทางหลวงภูเก็ต
52 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบ SCADA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2563 324/-/63/156 แขวงทางหลวงภูเก็ต
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟวับวาบ รถหมายเลขฯ 46-7037-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2563 324/30/63/117 แขวงทางหลวงภูเก็ต
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อหม้อน้ำและน้ำยาเติมหม้อน้ำ รถหมายเลขฯ 44-8891-08-0 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 17/07/2563 324/30/63/114 แขวงทางหลวงภูเก็ต
55 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 324/-/63/155 แขวงทางหลวงภูเก็ต
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 324/60/63/154 แขวงทางหลวงภูเก็ต
57 จ้างผลิตป้ายสามเหลี่ยมแบบทึบมาตรฐานกรมไฟไซเรน 6.5 นิ้ว LED แบบกระพริบ ไฟในตู้ LED ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 2 ระบบ พร้อมชื่อหน่วยงาน 2 ด้าน ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงสายไฟ VCT 10 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 324/-/63/153 แขวงทางหลวงภูเก็ต
58 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 324/-/63/152 แขวงทางหลวงภูเก็ต
59 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,960.00 13/07/2563 324/-/63/151 แขวงทางหลวงภูเก็ต
60 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 324/45/63/150 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 46 ถึง 60 จาก 553 รายการ