f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 324/40/63/149 แขวงทางหลวงภูเก็ต
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางใน,ยางนอก,ยางรองคอ รถกมายเลขฯ 46-7037-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 324/30/63/111 แขวงทางหลวงภูเก็ต
63 ประกาศผลการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 18 รายการ และวัสดุหมดความจำเป็นใช้งานจำนวน 23 รายการ ที่ควรจำหน่าย 30/06/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
64 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 32463148 แขวงทางหลวงภูเก็ต
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 324/40/63/147 แขวงทางหลวงภูเก็ต
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกขนาด 265/70/R 16 รถหมายเลขฯ 21-6618-15-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 324/30/63/110 แขวงทางหลวงภูเก็ต
67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 324/35/63/146 แขวงทางหลวงภูเก็ต
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2563 324/60/63/145 แขวงทางหลวงภูเก็ต
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 324/60/63/144 แขวงทางหลวงภูเก็ต
70 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 324/45/63/143 แขวงทางหลวงภูเก็ต
71 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 324/-/63/142 แขวงทางหลวงภูเก็ต
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 324/60/63/141 แขวงทางหลวงภูเก็ต
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 324/60/63/140 แขวงทางหลวงภูเก็ต
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 324/60/63/139 แขวงทางหลวงภูเก็ต
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2563 324/60/63/138 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 61 ถึง 75 จาก 553 รายการ