f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 27/11/2562 324/45/63/25 แขวงทางหลวงภูเก็ต
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟวาบวับ 12V รถหมายเลขฯ 46-6841-14-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2562 25/11/2562 324/30/63/23 แขวงทางหลวงภูเก็ต
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 22/11/2562 324/60/63/24 แขวงทางหลวงภูเก็ต
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ โดยเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 21/11/2562 324/-/63/22 แขวงทางหลวงภูเก็ต
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบบริการหล่อลื่น รถหมายเลขฯ 77-6209-17-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 20/11/2562 324/จ/63/19 แขวงทางหลวงภูเก็ต
66 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อน้ำ รถหมายเลขฯ 44-8805-08-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 20/11/2562 324/30/63/18 แขวงทางหลวงภูเก็ต
67 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟวาบวับ รถหมายเลขฯ 44-9821-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 20/11/2562 324/30/63/17 แขวงทางหลวงภูเก็ต
68 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/-/63/23 แขวงทางหลวงภูเก็ต
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/40/63/22 แขวงทางหลวงภูเก็ต
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/40/63/21 แขวงทางหลวงภูเก็ต
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์สตาร์ท 12 โวล์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/30/63/14 แขวงทางหลวงภูเก็ต
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/-/63/15 แขวงทางหลวงภูเก็ต
73 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 18/11/2562 324/45/63/20 แขวงทางหลวงภูเก็ต
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 18/11/2562 324/60/62/19 แขวงทางหลวงภูเก็ต
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 15/11/2562 324/60/63/18 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 61 ถึง 75 จาก 342 รายการ