f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างซ่อมระบบทำความเย็นห้องโดยสาร รถหมายเลขฯ 74-6135-09-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 14/11/2562 324/จ/63/13 แขวงทางหลวงภูเก็ต
77 ซื้อสัญญาณไฟวับวาบ 12 V รถหมายเลขฯ 44-8891-08-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 14/11/2562 324/30/63/12 แขวงทางหลวงภูเก็ต
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 12/11/2562 324/60/63/17 แขวงทางหลวงภูเก็ต
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 07/11/2562 324/60/63/16 แขวงทางหลวงภูเก็ต
80 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 07/11/2562 324/45/63/15 แขวงทางหลวงภูเก็ต
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 06/11/2562 324/60/63/14 แขวงทางหลวงภูเก็ต
82 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 06/11/2562 324/-/63/13 แขวงทางหลวงภูเก็ต
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบหล่อเย็นและออยคูลเลอร์และซีลน้ำมันโอริง รถหมายเลขฯ 44-8806-08-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 06/11/2562 324/จ/63/1 แขวงทางหลวงภูเก็ต
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 05/11/2562 324/60/63/12 แขวงทางหลวงภูเก็ต
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 05/11/2562 324/40/63/11 แขวงทางหลวงภูเก็ต
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2562 04/11/2562 324/60/63/10 แขวงทางหลวงภูเก็ต
87 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน 04/11/2562 04/11/2562 324/45/63/9 แขวงทางหลวงภูเก็ต
88 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562 31/10/2562 324/-/63/8 แขวงทางหลวงภูเก็ต
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562 31/10/2562 324/60/63/7 แขวงทางหลวงภูเก็ต
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2562 01/10/2562 324/45/62/6 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 76 ถึง 90 จาก 342 รายการ