f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 324/45/63/127 แขวงทางหลวงภูเก็ต
92 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 44+000 (ขาเข้า) และ ที่ กม.48+000 (ขาออก) 29/05/2563 eb-ภก 34/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
93 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 12+000 (ขาเข้า) , กม.34+000 (ขาเข้า) และ กม.37+000 (ขาออก) , กม.41+500 (ขาออก) 29/05/2563 eb-ภก 35/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
94 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 324/-/63/126 แขวงทางหลวงภูเก็ต
95 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 324/45/62/125 แขวงทางหลวงภูเก็ต
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 324/60/63/124 แขวงทางหลวงภูเก็ต
97 จ้างเหมางานบำรุงรักษาต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.34+200-กม.40+200 ปริมาณงาน 230 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 324/-/63/123 แขวงทางหลวงภูเก็ต
98 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 324/10/63/122 แขวงทางหลวงภูเก็ต
99 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (งบลงทุน) ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ท้องที่ อ.ถลาง / อ.กะทู้ / อ.เมือง จ.ภูเก็ต และท้องที่ อ.ตะกั่วทุ่ง / อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 27/05/2563 eb-ภก 33/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
100 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 324/70/63/121 แขวงทางหลวงภูเก็ต
101 จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงถลาง จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 324/-/63/120 แขวงทางหลวงภูเก็ต
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียลขนาด 215/65R 16C รถหมายเลขฯ 44-0995-18-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันหล่อลื่น API CF/15W-40 จำนวน 400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
104 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.10+400-กม.10+640 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.11+113-กม.11+158 LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
105 จ้างเหมางานขุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควบคุม 0102 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.16+400-กม.16+700 RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 91 ถึง 105 จาก 553 รายการ