f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2562 09/10/2562 324/60/62/1 แขวงทางหลวงภูเก็ต
92 จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.0+000-กม.23+800 และตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 25+400-กม.48+958 08/10/2562 08/10/2562 ประกาศผู้ชนะการะเสนอราคา แขวงทางหลวงภูเก็ต
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
94 างเหมางานซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบหัวเกาะกลาง) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.21+250-กม.48+958 ปริมาณงาน 34 EACH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 27/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
95 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ SMART DEVICE ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+300-กม.3+200 ปริมาณงาน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 27/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
96 างเหมาบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ (ติดตั้งปุ่มเครื่องหมายนำทาง) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.17+000-กม.21+250 LT.และระหว่าง กม.19+000-กม.21+000 RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 27/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
97 ซื้อวัดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 27/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 27/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
99 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 26/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 26/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 26/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
102 จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 26/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
103 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 26/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
104 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 25/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
105 จ้างเหมางานซ่อมแซมรางรับน้ำฝนและฝ้าเพดานชายคา อาคาร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 24/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 91 ถึง 105 จาก 342 รายการ