f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 324/60/67/87 แขวงทางหลวงภูเก็ต
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 324/40/67/85 แขวงทางหลวงภูเก็ต
18 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 324/-/67/84 แขวงทางหลวงภูเก็ต
19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 324/35/67/86 แขวงทางหลวงภูเก็ต
20 างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2567 324/-/67/82 แขวงทางหลวงภูเก็ต
21 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2567 324/-/67/83 แขวงทางหลวงภูเก็ต
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/03/2567 324/40/67/81 แขวงทางหลวงภูเก็ต
23 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2567 324/-/67/79 แขวงทางหลวงภูเก็ต
24 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 27/03/2567 324/-/67/80 แขวงทางหลวงภูเก็ต
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2567 324/45/67/78 แขวงทางหลวงภูเก็ต
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 324/70/67/45 แขวงทางหลวงภูเก็ต
27 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 19/03/2567 324/-/67/77 แขวงทางหลวงภูเก็ต
28 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/-/67/44 แขวงทางหลวงภูเก็ต
29 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/35/67/76 แขวงทางหลวงภูเก็ต
30 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/30/67/43 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,055 รายการ