f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/30/67/42 แขวงทางหลวงภูเก็ต
32 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324//30/67/41 แขวงทางหลวงภูเก็ต
33 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/30/67/40 แขวงทางหลวงภูเก็ต
34 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/30/67/39 แขวงทางหลวงภูเก็ต
35 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/30/67/38 แขวงทางหลวงภูเก็ต
36 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/-/67/37 แขวงทางหลวงภูเก็ต
37 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/-/67/36 แขวงทางหลวงภูเก็ต
38 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/-/67/35 แขวงทางหลวงภูเก็ต
39 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/30/67/34 แขวงทางหลวงภูเก็ต
40 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/30/67/33 แขวงทางหลวงภูเก็ต
41 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 324/30/67/32 แขวงทางหลวงภูเก็ต
42 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 324/45/6/74 แขวงทางหลวงภูเก็ต
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 324/60/67/75 แขวงทางหลวงภูเก็ต
44 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 324/จ/67/31 แขวงทางหลวงภูเก็ต
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 324/70/67/30 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,055 รายการ