f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 06/02/2567 324/-/67/61 แขวงทางหลวงภูเก็ต
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 06/02/2567 324/60/67/59 แขวงทางหลวงภูเก็ต
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2567 324/60/67/58 แขวงทางหลวงภูเก็ต
79 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 324/35/67/57 แขวงทางหลวงภูเก็ต
80 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.13+100 - กม.13+300 RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 324/-/67/60 แขวงทางหลวงภูเก็ต
81 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน 17/01/2567 324/-/67/56 แขวงทางหลวงภูเก็ต
82 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 17/01/2567 324/-/67/55 แขวงทางหลวงภูเก็ต
83 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 18/01/2567 324/35/67/13 แขวงทางหลวงภูเก็ต
84 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 09/01/2567 324/45/67/54 แขวงทางหลวงภูเก็ต
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 09/01/2567 324/60/67/53 แขวงทางหลวงภูเก็ต
86 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2567 324/35/67/52 แขวงทางหลวงภูเก็ต
87 จ้างผลิตตรายาง จำนวน 1 งาน 04/01/2567 324/-/67/51 แขวงทางหลวงภูเก็ต
88 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 04/01/2567 324/45/67/50 แขวงทางหลวงภูเก็ต
89 จ้างเหมาตัดแต่งลิดรอนต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุม 0102 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.45+000 - กม.47+000 (เกาะกลาง) จำนวน 1 งาน 02/01/2567 324/-/67/49 แขวงทางหลวงภูเก็ต
90 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 02/01/2567 324/45/67/48 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,055 รายการ