f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
931 จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2564 324/-/64/201 แขวงทางหลวงภูเก็ต
932 จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิคเท้าช้างด้านขวา รถหมายเลขฯ 77-6209-17-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2564 324/จ/64/152 แขวงทางหลวงภูเก็ต
933 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2564 324/60/64/200 แขวงทางหลวงภูเก็ต
934 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2564 324/35/64/151 แขวงทางหลวงภูเก็ต
935 จ้างซ่อมปะยางสติมด้วยความร้อน รถหมายเลขฯ 44-9821-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2564 324/จ/64/150 แขวงทางหลวงภูเก็ต
936 จ้างซ่อมปะยางสติมด้วยความร้อน รถหมายเลขฯ 44-9821-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2564 324/จ/64/150 แขวงทางหลวงภูเก็ต
937 จ้างซ่อมปะยางสติมด้วยความร้อน รถหมายเลขฯ 44-9953-17-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2564 324/จ/64/149 แขวงทางหลวงภูเก็ต
938 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 13/08/2564 324/30/64/147 แขวงทางหลวงภูเก็ต
939 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2564 324/-/64/148 แขวงทางหลวงภูเก็ต
940 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 324/30/64/199 แขวงทางหลวงภูเก็ต
941 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 324/60/64/198 แขวงทางหลวงภูเก็ต
942 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2564 324/45/64/197 แขวงทางหลวงภูเก็ต
943 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 324/40/64/196 แขวงทางหลวงภูเก็ต
944 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 324/60/64/195 แขวงทางหลวงภูเก็ต
945 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 324/45/64/194 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 931 ถึง 945 จาก 1,076 รายการ