f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 02/01/2567 324/-/67/47 แขวงทางหลวงภูเก็ต
92 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2567 324/0/67/12 แขวงทางหลวงภูเก็ต
93 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 27/12/2566 324/-/67/46 แขวงทางหลวงภูเก็ต
94 จ้างเหมางานซ่อมแซมเครื่องปั๊มสูบน้ำภายในอุโมงค์ทางลอดสามกอง จำนวน 1 งาน 21/12/2566 324/-/67/45 แขวงทางหลวงภูเก็ต
95 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 324/-/67/43 แขวงทางหลวงภูเก็ต
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 20/12/2566 324/60/67/44 แขวงทางหลวงภูเก็ต
97 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพร้อมไฟกระพริบ จำนวน 1 งาน 19/12/2566 324/-/67/42 แขวงทางหลวงภูเก็ต
98 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 19/12/2566 324/-/67/41 แขวงทางหลวงภูเก็ต
99 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 18/12/2566 324/-/67/38 แขวงทางหลวงภูเก็ต
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 324/35/67/39 แขวงทางหลวงภูเก็ต
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2566 324/35/67/37 แขวงทางหลวงภูเก็ต
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 04/12/2566 324/40/67/36 แขวงทางหลวงภูเก็ต
103 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 04/12/2566 324/60/67/35 แขวงทางหลวงภูเก็ต
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 04/12/2566 324/60/67/33 แขวงทางหลวงภูเก็ต
105 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 04/12/2566 324/60/67/34 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,055 รายการ