f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 04/03/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมไฟสัญญาณจราจร โดยการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 402 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 04/03/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรอง จังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 25/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.18+300-กม.18+400 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 15/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงภูเก็ต เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,116 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 11/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงภูเก็ตเพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 2,794 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 27/12/2561 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา และ ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 27/12/2561 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา และ ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
18 14/12/2561 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.0+650-กม.3+700 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 18 จาก 18 รายการ