f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ประกาศปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางลอดแยกสามกอง เป็นการชั่วคราว วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ลงวันที่ 01/02/2564

ประกาศปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางลอดแยกสามกอง เป็นการชั่วคราว วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564


'