f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 415,053.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 99,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 14/05/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 83,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผลการขายทอดตลาด วัสดุเครื่องจักรกล(งานเงินทุนฯ) ที่ควรจำหน่าย จำนวน 4 รายการ 12/05/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 49,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อBATTERY12 V. 75 Ah. LN-3 รถหมายเลขฯ 23-6205-97-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 8,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อยางนอก ขนาด 215/70 R16C รถหมายเลขฯ 44-0902-18-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมระบบแอร์ รถหมายเลขฯ25-6918-10-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2564 6,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงภูเก็ต ส่งประกาศขายทอดตลาดวัสดุป้ายจราจร , แผ่น Guardrail , แผ่นปิดหัว - ท้าย Guardrail , เสาราวกันอันตราย , ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร , ถังยางเปล่า , เศษเหล็ก , เสา Guardrail , และแผ่นป้ายอลูมิเนียมอัลลอยด์ ชำรุด ที่ควรจำหน่าย (งานนอกเงินทุน) จำนวน 52 รายการ 03/05/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 20,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 861 รายการ