f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จพนวน 1 งาน 05/03/2564 99,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 05/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษาและ ศาสนสถาน ริมถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.14+400 - กม.15+400 04/03/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อสายยางส่งน้ำ รถหมายเลขฯ 25-6918-10-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 8,988.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงภูเก็ต 64037043642 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 528.00 02/03/2564 528.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 528.00 02/03/2564 5.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,200.00 02/03/2564 9,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,924.00 02/03/2564 15,924.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2564 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อยางนอก,ยางใน,ยางรองคอ รถหมายเลขฯ 46-6841-14-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2564 5,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อBATTERY12 V,น้ำยาเติมหม้อน้ำรถยนต์ รถหมายเลขฯ 74-6135-09-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2564 8,827.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 45,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขแนวโค้งอันตราย บริเวณโค้งช่องคับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.851+300 - กม.852+800 04/03/2564 34,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนเพชรเกษม ช่วง บ.ทุ่งมะพร้าว-อ.ท้ายเหมือง-บ.โคกกลอย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.813+400 - กม.843+300 (เป็นแห่งๆ) 04/03/2564 24,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศขายทอดตลาด วัสดุเก่าที่รื้อถอนจากอาคาร จำนวน 16 รายการ ที่ควรจำหน่าย 23/02/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 798 รายการ