f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2563 13,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุและอุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน 08/04/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์บู๊ชใบพัดแกน รถหมายเลข 20-6346-19-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2563 17,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๑๑+๖๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๑๑+๖๕๐ - กม.๒๒+๗๒๐ ปริมาณงาน ๔ แห่ง 07/04/2563 421,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4021 ตอนเมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ที่ กม.0+300 LT. , กม. 0+600 RT. , กม.5+300 LT. และ กม.6+100 LT. และทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ที่ กม. 0+700 LT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 07/04/2563 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.845+353 RT. , กม.849+300 RT. , ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ที่ กม.1+300 LT. และทางหลวงหมายเลข 4303 ตอน ต้นแซะ - ทุ่งโพธิ์ ที่ กม. 0+350 RT. และ กม. 0+545 RT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 07/04/2563 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม.30+970 LT. , กม.37+550 LT. และ กม.38+900 RT. และทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ที่ กม. 0+200 LT. และ กม.3+600 LT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 07/04/2563 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+856 ปริมาณงาน 5 แห่ง 07/04/2563 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ (เป้าสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 ปริมาณงาน 1,900 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 497,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงรักษาป้ายจราจร (ติดตั้งป้าย กม.ย่อย) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๘๑๓+๘๐๐-กม.๘๒๕+๐๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนท้ายเหมือง-คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.๘๒๗+๐๐๐-กม.๘๔๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒๔๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 499,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงรักษาต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.24+800-กม.29+000 จำนวน 224 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 499,968.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว-ท่านุ่น ระหว่าง กม.4+065-กม.4+220 ช่วงกลางจุดชมวิวบนสะพานสารสิน ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 495,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาหล่อฝาปิด MANHOLE TYPE D ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.33+500-กม.38+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 200 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 290,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 481 รายการ