f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.๐+๙๗๐ - กม.๓+๒๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/05/2567 499,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาติดตั้งหลักกิโลเมตรและหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.42+640 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/05/2567 498,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 16/05/2567 469,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.๒๓+๗๐๐ - กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/05/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 23,978.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 46,438.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 15,515.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 12,947.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 2,883.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 5,564.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 14/05/2567 80,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 1,230.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ส.ทล.๑ กก.๗บก.ทล.(พังงา) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงภูเก็ต ๑ หลัง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม.๒๕+๒๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/05/2567 3,265,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 01/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 33,592.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,061 รายการ