f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานซ่อมเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย?หมากปรก ระหว่าง กม.0+270 - กม.2+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 499,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเขาหลักด้านบ้านลำแก่น โดยใช้วัสดุเดิมของแขวงทางหลวงภูเก็ต ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.801+900 - กม.802+500 ปริมาณงาน 12.00 EACH. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 497,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65R 16C รถหมายเลขฯ 44-9953-17-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานจ้างก่อสร้างงานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.14+800 - กม.15+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.33+450 - กม.34+870 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+450 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามภูเก็ต ระหว่าง กม.3+265 - กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ที่ กม.14+130 (หน้า รร.วัดฉลอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 4 ระหว่าง กม.2+650 - กม.4+500 LT. และ กม.3+750 - กม.4+525 RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ที่ กม.32+208 บริเวณสี่แยกถลาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 2,120,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+260 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) ปริมาณงาน 2 แห่ง 03/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบิน ที่ กม.5+200 LT. , กม.6+200 RT. , กม.7+850 LT. และ กม.8+400 RT. ปริมาณงาน 4 แห่ง 03/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4032 ตอน บางไทร - ตำตัว ระหว่าง กม.2+000 - กม.4+415 02/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 3,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 481 รายการ