f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2567 580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2567 390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2567 2,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 17/04/2567 390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ที่ กม.๑+๑๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 1,510,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.๒๓+๗๐๐ - กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๑๖+๙๕๐ - กม.๑๘+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 38,910,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ระหว่าง กม.๕+๒๑๐ - กม.๖+๑๑๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/04/2567 21,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2567 08/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2567 01/03/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๐๐๑ ตอน บางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๗๘๕+๖๗๗ - กม.๗๙๓+๙๗๗ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 6,107,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ต้นแซะ - ทุ่งโพธิ์ ระหว่าง กม.๐+๓๓๐ - กม.๑+๖๑๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒+๗๐๐ - กม.๒+๘๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 3,570,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.๑+๖๒๕ - กม.๒+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/04/2567 45,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.๘+๔๐๐ - กม.๒๑+๘๕๖ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2567 3,760,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,022 รายการ