f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 11/06/2563 2,469,058.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2563 44,035.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 6,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิค JCB ขุดหลัง รถหมายเลขฯ 77-6209-17-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 9,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม11+700 - กม11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/06/2563 32,970,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 25,833.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 44,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขฯ 74-6135-09-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 18,915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบคลัช รถหมายเลขฯ 46-6537-06-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 22,017.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงภูเก็ต างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.11+700 - กม.11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2563 32,970,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 7,598.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 22,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานทางระบายน้ำ (Maintenance of Open Channel) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.802+200 - กม.803+400 LT. เป็นแห่งๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 481,787.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.798+000-กม.802+000 และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนท้ายเมือง-คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.850+000-กม.852+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 248,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 554 รายการ