f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ระหว่าง กม.๑๐+๔๕๐ - กม.๑๔+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางไทร - ตำตัว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 15,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ลำแก่น - ทับละมุ ระหว่าง กม.๐+๑๓๘ - กม.๔+๕๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 13,800,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน นิคม - หินดาน ระหว่าง กม.๒๑+๖๐๐ - กม.๒๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ระหว่าง กม.๐+๙๐๐ - กม.๔+๘๑๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/04/2567 16,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ระหว่าง กม.๑๐+๔๕๐ - กม.๑๔+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 15,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงภูเก็ต างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2567 48,995.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2567 4,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2567 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/03/2567 6,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2567 43,364.05 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 27/03/2567 42,743.37 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๒๒+๙๙๐ - กม.๒๗+๓๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/04/2567 22,950,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,022 รายการ