f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 4,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 61,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 กม.21+250 - กม.23+850 RT. ปริมาณงาน 32,000 ตร.ม. 31/03/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.37+600 - กม.38+700 RT และ กม.39+700 - กม.40+938 ปริมาณงาน 2.338 กม. 31/03/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 กม.26+296 - กม.29+750 LT. ปริมาณงาน 3.454 กม. 25/03/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.28+875 - กม.31+300 RT. ปริมาณงาน 30,325 ตร.ม. 31/03/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัีสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 43,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 5 ที่ กม.2+000 (หน้า รร.ขจรเกียรติศึกษา (โคกกลอย)) 30/03/2563 850,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.32+500 - กม.45+570 (เป็นช่วงๆ) 27/03/2563 1,152,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ที่ กม.1+800 (หน้า วท.ถลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.32+500 - กม.45+570 (เป็นช่วงๆ) 23/03/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 2,596.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 549.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 13,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 480 รายการ