f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียลขนาด 215/65R 16C รถหมายเลขฯ 44-0995-18-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 13,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันหล่อลื่น API CF/15W-40 จำนวน 400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 35,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 12/05/2563 1,739,033.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.10+400-กม.10+640 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.11+113-กม.11+158 LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 488,898.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานขุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควบคุม 0102 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.16+400-กม.16+700 RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 473,287.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงรักษาป้ายจราจร (ติดตั้งป้าย กม.หลัก และ กม.ย่อย) ทางหลวงหมายเลข 4021ตอนเมืองภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.0+000-กม.6+473 ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอนเมืองภูเก็ต-แหลมพันวา ระหว่าง กม.0+000-กม.8+770 และทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.11+650-กม.22+720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 473,049.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 4303 ตอนต้นแซะ-ทุ่งโพธิ์ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+000 ปริมาณงาน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 455,912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอนมุดดอกขาว-สนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.2+075-กม.2+797 ปริมาณงาน 19.00 EACH. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 499,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงรักษากำแพงกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.798+015-กม.798+240 ติดตั้งบริเวณเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 483,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 225,984.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.3+265-กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 17,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 6,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 83,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 554 รายการ