f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562 98,846.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 83,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 58,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12 V 70AM รถหมายเลขฯ 25-7043-16-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 8,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 17/12/2562 1,177,533.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 98,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกคลัชเปลี่ยนแผ่นคลัช,หวีกดคลัช,ลูกปืนคลัช รถหมายเลขฯ 44-8806-08-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13,482.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน๊อตสกรู เล็บบุ้งกี๋ด้านหลังและใบมีด รถหมายเลข 77-6209-17-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 14,273.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกรถหมายเลขฯ 46-6841-14-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 8,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถหมายเลขฯ 21-6618-15-8 โดยวธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 8,209.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 36,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 387 รายการ