f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 2,322.97 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 13/02/2567 357,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 13/02/2567 32,197.88 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.3+656 - กม.3+826 และ กม.5+250 - กม.5+500 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 155,211.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+350 และ กม.1+350 - กม.2+475 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 395,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.3+656 - กม.3+826 และ กม.5+250 - กม.5+500 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 155,211.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 299,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 66,273.48 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2567 30,792.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 06/02/2567 86,971.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 06/02/2567 95,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 31/01/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+350 และ กม.1+350 - กม.2+475 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 395,010.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2567 11,075.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 302,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,022 รายการ