Close
title
f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต มอบหมายให้ นางนัฐภรณ์ ไทยสันติสุข รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นายทรงยศ ตวงสิน หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต