Close
title
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
 
ข่าวสารทางหลวง