f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต ตอน 4 ที่ กม. 32+975 บริเวณสามแยกโรงพยาบาลถลาง 11/01/2564 ภก 6/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.41+300 - กม.41+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2564 ภก 7/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 4 ระหว่าง กม.47+634-กม.48+600 18/01/2564 ภก 23/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.38+600 - กม.39+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 ภก 22/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.20+970 - กม.23+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2564 ภก 33/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+500 - กม.1+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 ภก 24/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.12+300 - กม.14+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 ภก 30/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย - หมากปรก ตอน 3 ระหว่าง กม.18+500 - กม.19+800 (เป็นช่วง ๆ) 11/01/2564 ภก 8/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 ภก 16/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ตอน 1 ระหว่าง กม. 9+500 - กม.13+500 (เป็นช่วง ๆ ) 11/01/2564 ภก 5/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 2 ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 ภก 3/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.16+225 - กม.17+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 ภก 25/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.45+500 - กม.47+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 ภก 34/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ตอน 3 ระหว่าง กม.849+300 - กม.851+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 ภก 32/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+000 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 37,450 ตร.ม. 19/01/2564 ภก 28/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 71 รายการ