f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
หมวดทางหลวงราไวย์
ลงวันที่ 02/02/2562

หมวดทางหลวงราไวย์

ที่อยู่ หมวดทางหลวงราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

โทร. 0 7638 4088

 

บัญชีแสดงระยะควบคุม

หมายเลขทางหลวง

ตอนควบคุม

ตอน

กม. - กม.

ระยะทาง (กม.) จริง

ชื่อทั่วไปที่เรียกกัน

จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด

4021 0100 เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง 0+000 - 6+473 6.473 ถนน เจ้าฟ้าตะวันตก โค้งโรงเรียนดาวรุ่ง (สุสานฝังศพ) ห้าแยกฉลอง
4023 0100 เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา 0+000 - 8+770 8.770 ถนน ศักดิเดช หน้าร้านผัดไทญ (สุสานกวางตุ้ง) แหลมพันวา
4024 0102 ตีนเขา - หาดราไวย์ 11+650 - 22+720 11.070 ถนน เจ้าฟ้าตะวันตก / ถนน วิเศษ สามแยกบ้านตีนเขา (ถนนขวาง) ห้าแยกฉลอง หาดราไวย์ (สะพานท่าเทียบเรือ)
4025 0100 ท่าเรือ - เชิงทะเล 0+000 - 6+950 6.950 ถนน ศรีสุนทร วงเวียนอนุสาวรีย์ฯ สามแยกโรงพักเชิงทะเล
4028 0100 ห้าแยกฉลอง - กะรน 0+000 - 8+608 8.608 ถนน ปฏัก ห้าแยกฉลอง วงเวียนกะรน
4029 0100 กะทู้ - ป่าตอง 0+000 - 3+236 3.236 ถนน พระบารมี ก่อนถึงศาลเจ้าปุ้นเถ้าก๋ง (จุดพักรถจุดแรก) วงเวียนโลมา
4030 0100 ถลาง - หาดราไวย์

0+000 - 22+390

22+990 - 28+290

29+790 - 42+640

40.540 ถนน สายรอบเกาะ สี่แยกบ้านเคียน - สามแยกโรงพักเชิงทะเลเลี้ยวขวาไปหาดสุรินทร์ สามแยกท่าเทียบเรือราไวย์
4129 0100 ทางเข้าอ่าวมะขาม 0+000 - 0+380 0.380 ถนน ท่าทเียบเรือ สามแยกคลังน้ำมัน ท่าเทียบเรือวิศิษฎ์
4233 0100 ตีนเขา - นาบอน 0+000 - 1+514 1.514 ถนน ขวาง สามแยกบ้านตีนเขา (ถนน เจ้าฟ้าตะวันตก) สามแยกบ้านนาบอน

- ว่าง - หัวหน้าหมวดทางหลวงราไวย์

รวม

87.541

     

'