f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 324/40/63/129 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ที่ กม.7+200 ด้านซ้ายทาง ประจำอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทร ปริมาณงาน 1 EACH. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 324/-/63/128 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบครัชและระบบเบรค รถหมายเลขฯ 44-8891-08-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 324/จ/63/88 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 324/45/63/127 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 324/-/63/126 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 324/45/62/125 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 324/60/63/124 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างเหมางานบำรุงรักษาต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.34+200-กม.40+200 ปริมาณงาน 230 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 324/-/63/123 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 324/10/63/122 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (งบลงทุน) ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ท้องที่ อ.ถลาง / อ.กะทู้ / อ.เมือง จ.ภูเก็ต และท้องที่ อ.ตะกั่วทุ่ง / อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 27/05/2563 eb-ภก 33/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 324/70/63/121 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงถลาง จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 324/-/63/120 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียลขนาด 215/65R 16C รถหมายเลขฯ 44-0995-18-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันหล่อลื่น API CF/15W-40 จำนวน 400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.10+400-กม.10+640 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.11+113-กม.11+158 LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 464 รายการ