f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 324/35/64/131 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 324/60/64/130 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 324/45/64/129 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 324/60/64/128 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 324/60/64/127 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 324/40/64/126 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 ประกาศผลการขายทอดตลาด วัสดุเครื่องจักรกล(งานเงินทุนฯ) ที่ควรจำหน่าย จำนวน 4 รายการ 12/05/2564 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 324/60/64/125 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 324/60/64/124 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 ซื้อBATTERY12 V. 75 Ah. LN-3 รถหมายเลขฯ 23-6205-97-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 324/30/64/112 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ซื้อยางนอก ขนาด 215/70 R16C รถหมายเลขฯ 44-0902-18-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2564 324/30/64108 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างซ่อมระบบแอร์ รถหมายเลขฯ25-6918-10-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2564 324/จ/64/106 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2564 324/60/64/123 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 324/40/64/122 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2564 324/-/64/121 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 777 รายการ