f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงท้ายเหมือง จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 22/01/2563 324/-/63/58 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 22/01/2563 324/-/63/62 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 21/01/2563 324/60/63/61 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 20/01/2563 324/60/63/60 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 324/60/63/58 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/-/63/57 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/40/63/56 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/45/63/55 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ฃาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/60/63/54 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรองอากาศ,กรองโซล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/30/63/37 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 13/01/2563 324/45/63/53 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70AM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 06/01/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 03/01/2563 324/70/63/51 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 03/01/2563 324/45/63/50 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 03/01/2563 324/60/63/49 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 329 รายการ