f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 324/-/65/154 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 324/-/65/153 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 324/-/65/152 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2565 324/40/65/151 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำอุโมงค์ทางลอดบางคู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2565 324/-/65/149 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างเหมางานลาดคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย-หมากปรก ที่ กม.19+100 ด้านซ้ายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2565 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 324/-/65/147 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 งานจ้างเหมาหล่อฝารางระบายน้ำคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ท้ายเหมือง-คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.๘๔๘+๗๑๙-กม.๘๔๘+๘๒๒ ด้านซ้ายทาง และระหว่าง กม.๘๕๐+๔๗๘ - กม.๘๕๐+๕๘๐ ด้านขวาทาง และทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๘ ตอน ห้าแยกฉลอง-กะรน ระหว่าง กม.๔+๙๒๔-กม.๔+๙๕๔ ด้านซ้ายทาง 01/08/2565 ใบสั่งจ้าง 324/-/65/148 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2565 324/30/65/66 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2565 324/30/65/67 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2565 324/-/65/68 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2565 324/360/65/69 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2565 324/-/65/146 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2565 324/-/65/145 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2565 324/40/65/144 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2565 324/40/65/143 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,176 รายการ