f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จพนวน 1 งาน 05/03/2564 324/45/64/84 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 ซื้อสายยางส่งน้ำ รถหมายเลขฯ 25-6918-10-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 324/30/64/86 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 64037043642 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 528.00 02/03/2564 324/40/63/83 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 528.00 02/03/2564 324/40/64/83 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,200.00 02/03/2564 324/-/64/82 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,924.00 02/03/2564 324/35/64/81 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2564 324/45/64/80 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 ซื้อยางนอก,ยางใน,ยางรองคอ รถหมายเลขฯ 46-6841-14-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2564 324/30/64/80 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ซื้อBATTERY12 V,น้ำยาเติมหม้อน้ำรถยนต์ รถหมายเลขฯ 74-6135-09-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2564 324/30/64/81 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 324/60/64/79 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ประกาศขายทอดตลาด วัสดุเก่าที่รื้อถอนจากอาคาร จำนวน 16 รายการ ที่ควรจำหน่าย 23/02/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ ที่ควรจำหน่าย 23/02/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2564 324/60/64/78 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง. แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2564 324/45/64/76 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 713 รายการ