f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/12/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอนเมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+988 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/11/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ที่ กม.4+964 บริเวณสามแยกตลาดแม่สมจิตต์ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/11/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ที่ กม.4+964 บริเวณสามแยกตลาดแม่สมจิตต์ ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
4 30/11/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ที่ กม.4+964 บริเวณสามแยกตลาดแม่สมจิตต์ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/11/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.19+000 - กม.19+900 และ กม.22+990 - กม.28+290 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 30/11/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4277 ตอน ท่านุ่น - ในหยง ระหว่าง กม.0+196 - กม.2+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 30/11/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4240 ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ระหว่าง กม.0+175 - กม.4+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/11/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.11+550 - กม.11+900 LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/11/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.26+296 - กม.29+100 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/11/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.11+068 - กม.13+575 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 126 รายการ