f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/05/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมระบบปั๊มสูบน้ำในอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.๗+๓๕๐ - กม.๘+๑๗๐.๘๔๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/01/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.18+134 - กม.18+664 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 14/12/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงการเดินทางบนถนนสายรองเพื่อลดเวลาเดินทางและอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 4020 ตอน เมืองภูเก็ต - กะทู้ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+642, ทางหลวงหมายเลข 4021 ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+473 และทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+770 ปริมาณงาน 15 แห่ง ยกเลิกแผน
4 13/12/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงการเดินทางบนถนนสายรองเพื่อลดเวลาเดินทางและอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 4020 4021 และ 4023 ปริมาณงาน 15 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/12/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาปรับเปลี่ยนและติดตั้งระบบควบคุมแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามเส้นทางสายรองสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จำนวน 15 สายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/12/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงการเดินทางบนถนนสายรองเพื่อลดเวลาเดินทางและอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 4020 ตอน เมืองภูเก็ต - กะทู้ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+642, ทางหลวงหมายเลข 4021 ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+473 และทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+770 ปริมาณงาน 15 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 06/12/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาการเชื่อมโยงระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมกล้องตรวจจับปริมาณการจราจรและพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรแบบพื้นที่อัจฉริยะ (ระยะที่ 1) ในพื้นที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (จ.ภูเก็ต) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.0+000 - กม.48+958 ปริมาณงาน 12 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/11/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4032 ตอน บางไทร-ตำตัว ระหว่าง กม.4+550-กม.6+685 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/10/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอนนิคม - หินดาน ระหว่าง กม.13+963 - กม.17+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 20/10/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+300 - กม.3+175 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 158 รายการ