f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/12/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอนมุดดอกขาว-สนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 10+000-กม.11+700 และ กม.11+900-กม.13+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/12/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอนมุดดอกขาว-สนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 10+000-กม.11+700 และ กม.11+900-กม.13+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/12/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอนมุดดอกขาว-สนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม. 11+700-กม.11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/12/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ตอน ถนน คสล.ทางขึ้นหอบังคับการบินภูเก็ต ระหว่าง กม.0+000-กม.0+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/08/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.0+000-กม.23+800 และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400-กม.48+958 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/08/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ที่ กม.7+500 อุโมงค์ทางลอดดาราสมุทร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/07/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบริการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ที่ กม. 7+500 อุโมงค์ดาราสมุทร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 05/03/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4277 ตอนท่านุ่น-ในหยง ระหว่าง กม.2+500-กม.5+650 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 04/03/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรอง จังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 04/03/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมไฟสัญญาณจราจร โดยการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 402 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 18 รายการ