f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/02/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต ยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษาและ ศาสนสถาน ริมถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.14+150 กม.15+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/02/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.21+856 กม.48+958 และตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+856 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/02/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนเพชรเกษม ช่วง บ.ทุ่งมะพร้าว-อ.ท้ายเหมือง-บ.โคกกลอย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.813+400 - กม.843+300 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/02/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 4090 และ 4240 (ช่วง บ.ทุ่งมะพร้าว-บ.บกปุย-อ.กะปง-อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา) ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ระหว่าง กม.19+730 - กม.30+265 และทางหลวงหมายเลข 4240 ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ระหว่าง กม.4+100 - กม.8+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/02/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขแนวโค้งอันตราย บริเวณโค้งช่องคับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.851+300 - กม.852+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 22/01/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา จำนวน 10 สายทาง ปริมาณงาน 10 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/01/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+856 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/01/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.21+856 - กม.48+958 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.20+970 - กม.23+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.41+300 - กม.41+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 101 รายการ