f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 04/04/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานจ้างเหมาขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.๒๓+๘๓๐ - กม.๒๔+๔๐๐ (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๐๐๑ ตอน บางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๘๐๐+๐๐๐ - ฯ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/04/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.๘+๔๐๐ - กม.๒๑+๘๕๖ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง . เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/04/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการโครงการถมดินเพื่อปรับระดับพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม.๒๕+๒๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/04/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ส.ทล.๑ กก.๗บก.ทล.(พังงา) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงภูเก็ต ๑ หลัง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม.๒๕+๒๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 22/03/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑+๘๔๐ - กม.๗+๕๐๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/03/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางไทร - ตำตัว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/03/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ลำแก่น - ทับละมุ ระหว่าง กม.๐+๑๓๘ - กม.๔+๕๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/03/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ระหว่าง กม.๑๐+๔๕๐ - กม.๑๔+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 15/03/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โรงเรียนวิชิตสงคราม - สนามสุรกุล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๘๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 15/03/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒+๗๐๐ - กม.๒+๘๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 194 รายการ