f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานตัดแต่ง ลิดรอน กาบใบและกาฝากต้นตาลโตนด บริเวณเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.24+800-กม.29+600 และ กม.34+200-กม.40+200 22/05/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.33+450 - กม.35+413 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2566 ค-ภก 2/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.33+450 - กม.35+413 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2566 eb-ภก 20/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2565 eb-ภก 17/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ระหว่าง กม.6+250-กม.14+775 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุม 0102 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.32+600-กม.33+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+300 - กม.3+175 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.844+294 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 eb-ภก 8/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+300 - กม.3+175 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.33+450 - กม.35+413 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/11/2565 eb-ภก 13/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2565 324/-/66/1 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 1 แห่ง 31/10/2565 eb-ภก 9/2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.844+294 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 eb-ภก 8/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/10/2565 eb-ภก 1/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.20+970 - กม.23+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ