f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำอุโมงค์ทางลอดบางคู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2565 324/-/65/149 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างเหมางานลาดคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย-หมากปรก ที่ กม.19+100 ด้านซ้ายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2565 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 324/-/65/147 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 งานจ้างเหมาหล่อฝารางระบายน้ำคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ท้ายเหมือง-คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.๘๔๘+๗๑๙-กม.๘๔๘+๘๒๒ ด้านซ้ายทาง และระหว่าง กม.๘๕๐+๔๗๘ - กม.๘๕๐+๕๘๐ ด้านขวาทาง และทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๘ ตอน ห้าแยกฉลอง-กะรน ระหว่าง กม.๔+๙๒๔-กม.๔+๙๕๔ ด้านซ้ายทาง 01/08/2565 ใบสั่งจ้าง 324/-/65/148 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2565 324/45/65/141 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างงานบำรุงรักษาราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุม 0101 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.5+520 - กม.5+808 CL, LT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2565 ภก 35/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุม 0102 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต และระหว่าง กม.46+075 - กม.46+236 CL., LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2565 ภก 33/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมางานซ่อมแซมปรับปรุงเกาะแบ่งถนน (ปิดที่กลับรถบางซีเหล้าเป็นการถาวร) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุม 0102 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.46+075 - กม.46+325 CL., LT RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2565 ภก 34/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างงานติดตั้งระบบสัญญาณจราจรไฟกระพริบโซล่าเซล ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางคู - ตีนเขา ที่ กม.0+000 - กม.4+725 เป็นแห่งๆ จำนวน 13 ชุด และทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+215 - กม.2+245 เป็นแห่งๆ จำนวน 2 ชุด 02/06/2565 ภก 31/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างเหมางานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ (ปรับปรุงริมไหล่ทางและทางเชื่อมสาธารณะ) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนควบคุม 0102 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.45+675 - กม.47+627 RT. (เป็นแห่งๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2565 ภก 32/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565 324/-/65/130 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 02/06/2565 324/60/65/124 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 งานจ้างเหมาทำความสะอาดล้างสีตีเส้นด้วยเครื่องทำความสะอาดผิวแรงดันสูง (เคลื่อนที่) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.29+200-กม.45+000 LT. และ กม.31+700-กม.37+000 RT. ปริมาณงาน 9,495.00 ตร.ม 13/06/2565 ใบสั่งจ้างเลขที่ 324/-/65/120 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2565 324/45/65/113 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+420 - กม.25+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2565 สัญญาเลขที่ ภก 27/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ระหว่าง กม.31+100 - กม.31+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2565 ภก 29/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 276 รายการ