f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ระหว่าง กม.3+800 - กม.3+950 บนสะพานสารสิน ฝั่งจังหวัดภูเก็ตช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 ประกาศลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 29/08/2562 324/40/62/151 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2562 03/05/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2562 21/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ