f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.27+500 - กม.27+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2565 eb-ภก 25/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+420 - กม.25+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2565 eb-ภก 26/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ระหว่าง กม.31+100 - กม.31+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2565 eb-ภก 24/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 02/03/2565 324/45/65/73 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 งานจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.27+500 - กม.27+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2565 eb-ภก 20/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 งานจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+420 - กม.25+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2565 eb-ภก 19/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ระหว่าง กม.31+100 - กม.31+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2565 eb-ภก 21/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.11+550 - กม.11+900 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2565 eb-ภก 23/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.3+280 - กม.3+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2565 eb-ภก 16/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+600 - กม.26+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2565 eb-ภก 17/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ระหว่าง กม.31+100 - กม.31+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/01/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.35+413 - กม. 36+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 eb-ภก 14/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างเหมาก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.3+280 - กม.3+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 eb-ภก 10/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.27+500 - กม.27+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2565 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+600 - กม.26+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 eb-ภก 11/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ