f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๒๙+๗๙๐ - กม.๓๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-ภก 12/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ลำแก่น - ทับละมุ ระหว่าง กม.๐+๑๓๘ - กม.๔+๕๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-ภก 11/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ระหว่าง กม.๑๐+๔๕๐ - กม.๑๔+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-ภก 5/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 eb-ภก 2/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) หมวดทางหลวงถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/04/2567 eb-ภก 3/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการตกลงราคา 07/07/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 06/06/2566 324/-/66/113 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 06/06/2566 324/-/66/112 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2566 324/-/66/110 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างเหมางานตัดแต่ง ลิดรอน กาบใบและกาฝากต้นตาลโตนด บริเวณเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.24+800-กม.29+600 และ กม.34+200-กม.40+200 22/05/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,500.0 28/02/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดบวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 65 รายการ