f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ และวัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการตกลงราคา 07/07/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 06/06/2566 324/-/66/113 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 06/06/2566 324/-/66/112 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2566 324/-/66/110 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมางานตัดแต่ง ลิดรอน กาบใบและกาฝากต้นตาลโตนด บริเวณเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.24+800-กม.29+600 และ กม.34+200-กม.40+200 22/05/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,500.0 28/02/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดบวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2566 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.33+450 - กม.35+413 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2566 eb-ภก 20/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1002 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.844+294 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2565 eb-ภก 18/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2565 eb-ภก 17/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.844+294 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 eb-ภก 8/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.33+450 - กม.35+413 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/11/2565 eb-ภก 13/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 60 รายการ