f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๑๐๐ - กม.๖+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-ภก 27/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-ภก 26/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน ๑๕ ระหว่าง กม.๔๒+๒๐๐ - กม.๔๓+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-ภก 28/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน ๙ ระหว่าง กม.๒๓+๖๐๐ - กม.๒๕+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-ภก 29/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖+๙๐๐ - กม.๘+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 eb-ภก 30/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ที่ กม.๑+๑๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.๒๓+๗๐๐ - กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2567 eb-ภก 21/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๑๖+๙๕๐ - กม.๑๘+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2567 eb-ภก 20/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ระหว่าง กม.๕+๒๑๐ - กม.๖+๑๑๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2567 eb-ภก 19/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๐๐๑ ตอน บางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๗๘๕+๖๗๗ - กม.๗๙๓+๙๗๗ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2567 eb-ภก 23/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ต้นแซะ - ทุ่งโพธิ์ ระหว่าง กม.๐+๓๓๐ - กม.๑+๖๑๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2567 eb-ภก 22/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒+๗๐๐ - กม.๒+๘๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2567 eb-ภก 24/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.๑+๖๒๕ - กม.๒+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2567 eb-ภก 18/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.๘+๔๐๐ - กม.๒๑+๘๕๖ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2567 eb-ภก 16/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕+๓๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2567 eb-ภก 17/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 188 รายการ