f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+800 และ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400 - กม.48+958 ปริมาณงาน 2 แห่ง 05/09/2562 05/09/2562 eb-ภก 47/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม.13+000 LT., กม.21+000 RT. ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม. 26+000 LT., กม.31+000 RT. 15/08/2562 15/08/2562 ราคากลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม. 13+000 LT., กม. 21+000 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม. 26+000 LT., กม.31+000 RT. 26/06/2562 26/06/2562 ราคากลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม. 13+000 LT., กม.21+000 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม. 26+000 LT., กม.31+000 RT. 13/06/2562 13/06/2562 ราคากลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมไฟสัญญาณจราจร โดยการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 41+000-กม.43+500 ,ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ระหว่างกม.4+500-กม.8+500 13/06/2562 13/06/2562 eb-ภก 45/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาทำการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยานและทางเดินเท้า บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก จังหวัดพังงา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม. 801+800-กม.803+000 จำนวน 1 แห่ง 07/06/2562 07/06/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมางานพัฒนาเส้นทางเข้าประตูเมืองภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม. 11+300-กม.11+800 และทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว-ท่านุ่น ระหว่าง กม.0+000-กม.3+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/05/2562 27/05/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4277 ตอนท่านุ่น-ในหยง ระหว่่าง กม. 2+500-กม.5+650 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2562 15/03/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2562 28/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.17+933-กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2562 12/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 จ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงภูเก็ต เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,116 ต้น 31/01/2562 31/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2562 30/01/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างเหมาก่อสร้างงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา และ ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2562 22/01/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 0+650-กม.3+700 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2561 27/12/2561 eb-ภก 37/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ