f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.18+134 - กม.18+664 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2566 ภก 15/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้่างเหมาปรับเปลี่ยนและติดตั้งระบบควบคุมแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามเส้นทางสายรองสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จำนวน 15 สายทาง 15/12/2565 ภก 16/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างเหมาการเชื่อมโยงระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมกล้องตรวจจับปริมาณการจราจรและพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรแบบพื้นที่อัจฉริยะ (ระยะที่ 1) ในพื้นที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (จ.ภูเก็ต) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.0+000 - กม.48+958 14/12/2565 ภก 17/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงการเดินทางบนถนนสายรองเพื่อลดเวลาเดินทางและอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 4020 4021 และ 4023 ปริมาณงาน 15 แห่ง 15/12/2565 ภก 18/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.33+450 - กม.35+413 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2565 eb-ภก 20/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4032 ตอน บางไทร-ตำตัว ระหว่าง กม.4+550-กม.6+685 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2565 ภก 13/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ระหว่าง กม.6+250-กม.14+775 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2565 ภก 12/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1002 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.844+294 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2565 eb-ภก 18/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2565 eb-ภก 17/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.32+600-กม.33+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2565 ภก 11/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+300 - กม.3+175 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2565 ภก 10/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.844+294 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/10/2565 eb-ภก 8/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.33+450 - กม.35+413 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/10/2565 eb-ภก 13/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างเหมางานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.2+020 - กม.3+000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/10/2565 ภก 7/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างเหมางานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.26+290 - กม.27+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 ภก 8/2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 157 รายการ