f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/07/2566 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ตโดยหมวดทางหลวงภูเก็ตดำเนินการทำงานทำความสะอาดอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร
2 20/07/2566 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 5.00 น. แขวงทางหลวงภูเก็ต โดยงานปรับซ่อม ได้เข้าดำเนินการเดินเครื่องปั้มน้ำในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร
3 20/07/2566 ในวันที่19 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต โดยงานปรับซ่อมและงานไฟฟ้าได้เข้าดำเนินการเดินเครื่องปั้มน้ำในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร
4 17/07/2566 ในวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ตโดยหมวดทางหลวงภูเก็ตดำเนินการทำความสะอาด (อุโมงทางลอดแยกสามกอง) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.5+340-กม.6+354
5 17/07/2566 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต โดยหน่วยงานปรับซ่อม ได้เข้าเดินปั้มน้ำในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร
6 17/07/2566 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต โดยหน่วยงานปรับซ่อม ดำเนินการตรวจระดับน้ำในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร
7 02/12/2564 เชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต (ช่วงการเคหะบ้านพอน - เทศบาลตำบลศรีสุนทร)
8 30/11/2564 เชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ (ช่วงเขาควนยักษ์)
9 26/11/2564 ปิดการจราจร ทางลอดห้าแยกฉลอง เป็นการชั่วคราว
10 27/10/2564 ประกาศ เรื่องปิดจราจร ทางลอดห้าแยกฉลอง
11 13/10/2564 ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
12 30/09/2564 ตรวจรับงาน งวดที่ 1 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม.3+000-กม.4+175
13 30/09/2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างงบจังหวัด
14 22/09/2564 ตรวจรับงาน(งวดสุดท้าย) งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
15 20/09/2564 ปิดทางลอดแยกบางคู เนื่องจากปั้มสูบน้ำไม่ทำงานทำให้น้ำท่วมขัง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ