f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/05/2564 ปิดเส้นทางจราจรถนนสนามบินสายเก่า(เลียบรันเวย์)
2 08/03/2564 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ช่วงเขาควนยักษ์)
3 08/03/2564 ประกาศปิดการจราจรทางลอดแยกดาราสมุทรชั่วคราว
4 04/02/2564 ประกาศปิดการจราจรทางลอดแยกดาราสมุทรชั่วคราว
5 01/02/2564 ประกาศปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางลอดแยกสามกอง เป็นการชั่วคราว วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
6 29/08/2563 ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 22/06/2563 ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 10/06/2563 ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงภูเก็ต
9 01/04/2563 ดำเนินการมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
10 01/04/2563 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานแขวงฯ ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
11 30/12/2562 เปิดเต็นท์บริการร่วม เทศกาลปีใหม่ 2563
12 08/05/2562 เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
13 10/04/2562 เปิดเต็นท์บริการร่วม เทศกาลสงกรานต์ 2562
14 02/03/2562 ประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน
15 27/02/2562 ประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน