f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 04/02/2564 ประกาศปิดการจราจรทางลอดแยกดาราสมุทรชั่วคราว
2 01/02/2564 ประกาศปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางลอดแยกสามกอง เป็นการชั่วคราว วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
3 29/08/2563 ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 22/06/2563 ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 10/06/2563 ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงภูเก็ต
6 01/04/2563 ดำเนินการมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
7 01/04/2563 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานแขวงฯ ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
8 30/12/2562 เปิดเต็นท์บริการร่วม เทศกาลปีใหม่ 2563
9 08/05/2562 เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
10 10/04/2562 เปิดเต็นท์บริการร่วม เทศกาลสงกรานต์ 2562
11 02/03/2562 ประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน
12 27/02/2562 ประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน
13 25/01/2562 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน