f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 02/12/2564 เชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต (ช่วงการเคหะบ้านพอน - เทศบาลตำบลศรีสุนทร)
2 30/11/2564 เชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ (ช่วงเขาควนยักษ์)
3 26/11/2564 ปิดการจราจร ทางลอดห้าแยกฉลอง เป็นการชั่วคราว
4 27/10/2564 ประกาศ เรื่องปิดจราจร ทางลอดห้าแยกฉลอง
5 13/10/2564 ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
6 30/09/2564 ตรวจรับงาน งวดที่ 1 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม.3+000-กม.4+175
7 30/09/2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างงบจังหวัด
8 22/09/2564 ตรวจรับงาน(งวดสุดท้าย) งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
9 20/09/2564 ปิดทางลอดแยกบางคู เนื่องจากปั้มสูบน้ำไม่ทำงานทำให้น้ำท่วมขัง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จ
10 17/09/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ ติดตั้งแบริเออร์ชนิดเติมน้ำ เพื่อควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริเวณทางเข้า-ออก ชุมชนไทยใหม่ หมู่ 2 ต.ราไวย์
11 10/09/2564 ประกาศปิดการจราจรทางลอดห้าแยกฉลองเป็นการชั่วคราว
12 01/09/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ตร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นให้โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13 01/09/2564 โปรดอย่าจอดรถกีดขวางการจราจร บริเวณปากทางออกซอยนพตาแก้ว หมู่ 7 (ตรงข้ามโรงเรียนบ้านม่าหนิก)
14 31/08/2564 ตรวจรับงาน งวดที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการฟื้นฟูทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม-หินดาน ตอน 3 ที่ กม.21+000 RT.
15 31/08/2564 ตรวจรับงาน (งวดที่ 2) งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+500-กม.1+350