f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ลงวันที่ 16/02/2567

ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางนัฐภรณ์ ไทยสันติสุข รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ ร่วมสวมใส่ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย


'