f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 14/05/2564 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 22/04/2564 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564) 01/04/2564 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 05/03/2564 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 10/02/2564 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 04/01/2564 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 29/12/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 01/12/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) 12/10/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 07/10/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 08/09/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 17/08/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 17/08/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 11/06/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ