f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 12/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) 01/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 02/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 04/02/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 02/01/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 256 02/01/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 256 02/01/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 02/01/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 17/12/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 29/11/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 29/11/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 - เดือน กันยายน 2562) 01/10/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 11/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 20/08/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ