f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลการขายทอดตลาด วัสดุเครื่องจักรกล(งานเงินทุนฯ) ที่ควรจำหน่าย จำนวน 4 รายการ 30/04/2564 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 ส่งประกาศขายทอดตลาดวัสดุป้ายจราจร , แผ่น Guardrail , แผ่นปิดหัว - ท้าย Guardrail , เสาราวกันอันตราย , ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร , ถังยางเปล่า , เศษเหล็ก , เสา Guardrail , และแผ่นป้ายอลูมิเนียมอัลลอยด์ ชำรุด ที่ควรจำหน่าย (งานนอกเงินทุน) จำนวน 52 รายการ 03/05/2564 ภก 4/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างก่อสร้างแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+856 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.21+856 กม.48+958 12/03/2564 ภก 41/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ส่งประกาศขายทอดตลาดวัสดุป้ายจราจรชำรุด (งานนอกเงินทุนฯ) ที่ควรจำหน่าย จำนวน 94 รายการ 08/03/2564 ภก 3/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษาและ ศาสนสถาน ริมถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.14+400 - กม.15+400 10/03/2564 ภก 44/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขแนวโค้งอันตราย บริเวณโค้งช่องคับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.851+300 - กม.852+800 04/03/2564 ภก 43/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนเพชรเกษม ช่วง บ.ทุ่งมะพร้าว-อ.ท้ายเหมือง-บ.โคกกลอย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.813+400 - กม.843+300 (เป็นแห่งๆ) 04/03/2564 ภก 39/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 4090 และ 4240 (ช่วง บ.ทุ่งมะพร้าว-บ.บกปุย-อ.กะปง-อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา) ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ระหว่าง กม.19+730 - กม.30+265 และทางหลวงหมายเลข 4240 ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ระหว่าง กม.4+100 02/03/2564 ภก 38/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยงฝั่งอันดามัน ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา จำนวน 10 สายทาง ปริมาณงาน 10 แห่ง 04/03/2564 ภก 40/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล ชำรุด ที่ควรจำหน่าย (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 08/12/2563 ภก2/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล ชำรุด ที่ควรจำหน่าย (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 08/12/2563 ภก1/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต ตอน 4 ที่ กม. 32+975 บริเวณสามแยกโรงพยาบาลถลาง 25/11/2563 ภก 6/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.41+300 - กม.41+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 ภก 7/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 4 ระหว่าง กม.47+634-กม.48+600 24/11/2563 ภก 23/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.38+600 - กม.39+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 ภก 22/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 103 รายการ