f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 20 รายการ ตามประกาศที่ ภก 1/2565 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 21/04/2565 ภก1/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+420 - กม.25+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2565 สัญญาเลขที่ ภก 27/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ระหว่าง กม.31+100 - กม.31+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2565 ภก 29/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.27+500 - กม.27+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2565 สัญญาเลขที่ ภก 28/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+600-กม.26+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2565 ภก 30/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างเหมาก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.3+280 - กม.3+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2565 ภก 26/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.27+500 - กม.27+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2565 eb-ภก 25/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+420 - กม.25+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2565 eb-ภก 26/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ระหว่าง กม.31+100 - กม.31+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2565 eb-ภก 24/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 งานจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.27+500 - กม.27+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/02/2565 eb-ภก 20/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 งานจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+420 - กม.25+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/02/2565 eb-ภก 19/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ระหว่าง กม.31+100 - กม.31+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/02/2565 eb-ภก 21/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.11+550 - กม.11+900 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2565 eb-ภก 23/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+170 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/02/2565 ภก 25/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.3+280 - กม.3+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/02/2565 eb-ภก 16/2565 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 143 รายการ