f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 1,926.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบหล่อเย็นและออยคูลเลอร์และซีลน้ำมันโอริง รถหมายเลขฯ 44-8806-08-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 15,504.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 85,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 1,817.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2562 90,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน 04/11/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562 59,345.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2562 90,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2562 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 29/11/2562 390,842.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 29/11/2562 2,262,827.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.0+000-กม.23+800 และตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 25+400-กม.48+958 08/10/2562 13,249,827.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 - เดือน กันยายน 2562) 01/10/2562 26,931.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 412,609.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 387 รายการ