f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อ FILTER,ACL 25/02/2563 5,938.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมระบบเบรค รถหมายเลขฯ 74-6135-09-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 22,831.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2563 99,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12V100AH รถหมายเลขฯ 77-6209-17-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 5,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12V100AM รถหมายเลขฯ 77-6209-17-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 5,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2563 40,848.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2563 950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์ รถหมายเลขฯ 46-6537-06-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2563 5,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 04/02/2563 2,143,224.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 15,684.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อCYLINDER POD COMPLETE รถหมายเลขฯ 40-6197-11-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบหัวฉีดและปั๊มเชื้อเพลิง รถหมายเลขฯ 46-6689-08-0โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 64,767.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงภูเก็ต ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล ชำรุด ที่ควรจำหน่าย ประจำปี 2563 (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 17/02/2563 3,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 481 รายการ