f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2563 1,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CYLINDER POD COMPLETE รถหมายเลขฯ 40-6196-11-9 โดยวิธีเแพาะเจาะจง 11/03/2563 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2563 4,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2563 54,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2563 97,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R15 รถหมายเลขฯ 20-6346-19-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2563 11,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำและปั๊มฟรี รถหมายเลขฯ 44-9597-14-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2563 19,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2563 44,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2563 30,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2563 39,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 03/03/2563 409,082.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2563 10,336.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 02/03/2563 305,188.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงภูเก็ต ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่อนุมัติแล้วโดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ ตามประกาศที่ ภก 1/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 26/02/2563 214,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 481 รายการ