f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 5,596.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 4,815.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 4,815.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 446,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 52,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 13,112.21 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 1,253.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 04/03/2567 53,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 04/03/2567 157,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 31,512.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 28/02/2567 219,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 28/02/2567 14,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2567 272,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 29/02/2567 600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานรางระบายน้ำคอนกรีตตัวยู ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.3+300 - กม.3+500 28/02/2567 387,596.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,022 รายการ