f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟวาบวับ รถหมายเลขฯ 44-9821-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 103,639.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 924.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์สตาร์ท 12 โวล์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 12,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 8,206.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 65,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมระบบทำความเย็นห้องโดยสาร รถหมายเลขฯ 74-6135-09-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 16,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อสัญญาณไฟวับวาบ 12 V รถหมายเลขฯ 44-8891-08-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 93,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 94,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 387 รายการ