f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 91,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 3 ระหว่าง กม.1+300 - กม.2+500 02/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 40,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 1,336,656.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) 01/04/2563 262,256.47 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู้ - ป่าตอง ตอน 5 ที่ กม.1+700 (หน้า รร.วัดสุวรรณคีรีวงก์) 30/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ที่ กม.5+240 (หน้า รร.เชิงทะเลวิทยาคม) 30/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ที่ กม.2+630 (หน้า รร.บ้านท่าฉัตรไชย) 30/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4240 ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ที่ กม.5+400 (หน้า รร.บ้านควนแรด) 30/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ระหว่าง กม.2+525 - กม.3+636 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 22,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.10+250 - กม.11+650 ปริมาณงาน 28,700 ตร.ม. 03/04/2563 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4021 ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.2+200 - กม.5+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.6+060 - กม.8+770 ปริมาณงาน 28,650 ตร.ม. 02/04/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 LT ปริมาณงาน 22,240 ตร.ม. 27/03/2563 16,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 480 รายการ