f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 43,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 35,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงภูเก็ต รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 02/01/2563 1,719,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงภูเก็ต รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 256 02/01/2563 1,719,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 256 02/01/2563 1,719,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 02/01/2563 224,172.64 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2563 10,696.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 11,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 132,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงรักษากำแพงกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.798+000 - กม.798+160 CL. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 499,928.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๒ ตอนหาดทรายแก้ว-ท่านุ่น ระหว่าง กม.๔+๔๐๐-กม.๔+๕๕๐ บนสะพานสารสิน ฝั่งจังหวัดพังงาช่วงที่ ๑ ปริมาณงาน ๒๑.๐๐ EACH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 499,989.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักเซ็นต์เตอร์ โดยใช้วัสดุเดิมของแขวงทางหลวงภูเก็ต ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๗๙๗+๖๖๕-กม.๗๙๘+๑๒๐ เสาชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน ๑๒ ต้น ด้านซ้ายทาง และกิ่งคู่ ๒ ต้น บริเวณเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 478,858.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนบางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๗๙๗+๓๐๐ - กม.๗๙๘+๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 459,993.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างทางและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงถลาง จำนวน ๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 499,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 387 รายการ