f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ที่ กม.7+200 ด้านซ้ายทาง ประจำอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทร ปริมาณงาน 1 EACH. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 495,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบครัชและระบบเบรค รถหมายเลขฯ 44-8891-08-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 27,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 44+000 (ขาเข้า) และ ที่ กม.48+000 (ขาออก) 29/05/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 12+000 (ขาเข้า) , กม.34+000 (ขาเข้า) และ กม.37+000 (ขาออก) , กม.41+500 (ขาออก) 29/05/2563 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 68,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 44+000 (ขาเข้า) และ ที่ กม.48+000 (ขาออก) 14/05/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 12+000 (ขาเข้า) , กม.34+000 (ขาเข้า) และ กม.37+000 (ขาออก) , กม.41+500 (ขาออก) 14/05/2563 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 76,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงรักษาต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.34+200-กม.40+200 ปริมาณงาน 230 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 499,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (งบลงทุน) ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ท้องที่ อ.ถลาง / อ.กะทู้ / อ.เมือง จ.ภูเก็ต และท้องที่ อ.ตะกั่วทุ่ง / อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 27/05/2563 31,390,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 277,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงถลาง จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 485,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 554 รายการ