f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕+๓๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2567 2,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 2,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 04/04/2567 211,352.34 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน นิคม - หินดาน ระหว่าง กม.๑๔+๓๓๕ - กม.๓๙+๐๔๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 9,381,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑+๘๔๐ - กม.๗+๕๐๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๐๐๒ ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.๘๔๓+๘๕๐ - กม.๘๔๔+๕๖๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 28,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 474,876.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 19,932.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๒๙+๗๙๐ - กม.๓๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/04/2567 23,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 11,715.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 3,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 24,474.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่านุ่น - สามแยกสะพานสารสิน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๘๓๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2567 6,120,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โรงเรียนวิชิตสงคราม - สนามสุรกุล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๘๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2567 3,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,022 รายการ