f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 343.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 4,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 79,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+260 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) ปริมาณงาน 2 แห่ง 21/04/2563 1,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู - ตีนเขา ที่ กม.5+500 ด้านซ้ายทาง ประจำอุโมงค์ทางลอดสามกอง ปริมาณงาน 1 EACH. 21/04/2563 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 99,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ตอน 4 ระหว่าง กม. 3+560-กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 28,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม. 4+075-กม.5+340 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ตอน ถนน คสล.ทางขึ้นหอบังคับการบินภูเก็ต ระหว่าง กม.0+000-กม.0+300 14/04/2563 1,151,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 554 รายการ