f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 30,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 24,698.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 51,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 61,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2562 27,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2562 57,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 48,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 40,092.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 79,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟวาบวับ 12V รถหมายเลขฯ 46-6841-14-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2562 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 47,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ โดยเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 7,361.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบบริการหล่อลื่น รถหมายเลขฯ 77-6209-17-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 38,338.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อน้ำ รถหมายเลขฯ 44-8805-08-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 387 รายการ