f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 13,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ที่ กม.3+500 (หน้า รร.บ้านกะรน) และ ที่ กม.8+150 (หน้า รร.วัดสุวรรณคีรีเขต) ปริมาณงาน 2 แห่ง 26/03/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานจ้างเหมาก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.42+640 ปริมาณงาน 12 แห่ง 26/03/2563 1,199,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุตามมาตราการ Covid-19 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 37,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 4 ระหว่าง กม.3+560 - กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 28,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงภูเก็ต ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร ชำรุด ที่ควรจำหน่าย (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 18/03/2563 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงภูเก็ต ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร ชำรุดที่ควรจำหน่าย (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 18/03/2563 2,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ระหว่าง กม.0+025 - กม.1+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.4+075 - กม.5+340 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2563 33,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2563 96,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2563 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2563 85,816.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรคล้อคู่หน้า,หม้อน้ำ,เบาะและแอร์ รถหมายเลขฯ 46-6740-08-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2563 42,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 481 รายการ