f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๑๘+๔๔๒ - กม.๒๑+๓๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2567 21,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2567 499,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 1,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 19/03/2567 47,428.22 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 2,102.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 302,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 16,007.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 5,307.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 834.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 620.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 1,979.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 10,967.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 2,867.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 1,797.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 2,696.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,022 รายการ