f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ปิดการจราจร ทางลอดห้าแยกฉลอง เป็นการชั่วคราว
ลงวันที่ 26/11/2564

          เนื่องจาก แขวงทางหลวงภูเก็ต มีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรในทางลอดห้าแยกฉลอง เป็นการชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตรวจซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในทางลอด  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. - 15.30 น.

          จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก


'