f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
เชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ (ช่วงเขาควนยักษ์)
ลงวันที่ 30/11/2564

           ด้วย แขวงทางหลวงภูเก็ต จะดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.14+800 - กม.16+400 (ช่วงเขาควนยักษ์) ในท้องที่ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

           ในการดำเนินการดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนในพื้นที่  จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


'