f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 25/01/2562

แขวงทางหลวงภูเก็ต โดย นายสมหวัง  โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต

ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร 

ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนบ้านป่าคลอก - บ้านพารา ระหว่าง กม.5+900 - กม.14+000

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก เป็นประธานเปิดการประชุม


'