f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
เปิดเต็นท์บริการร่วม เทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 10/04/2562

แขวงทางหลวงภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

(สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมภูเก็ต)

เปิดเต็นท์บริการร่วม One Transport One Family

ปล่อยขบวนรถ เทศกาลสงกรานต์ 2562

ณ บริเวณหน้าสำนักงานหมวดทางหลวงภูเก็ต

และ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต


'