f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 06/05/2562

นายสมหวัง โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต

นายพิจักษณ์ ศรชนะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่

เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพรชัยมงคล

และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562


'