f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ที่ กม.5+240 (หน้า รร.เชิงทะเลวิทยาคม) 30/03/2563 ภก 17/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
62 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ที่ กม.2+630 (หน้า รร.บ้านท่าฉัตรไชย) 30/03/2563 ภก 15/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
63 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4240 ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ที่ กม.5+400 (หน้า รร.บ้านควนแรด) 30/03/2563 ภก 18/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
64 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ระหว่าง กม.2+525 - กม.3+636 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 eb-ภก 28/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
65 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.10+250 - กม.11+650 ปริมาณงาน 28,700 ตร.ม. 30/03/2563 ภก 31/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
66 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4021 ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.2+200 - กม.5+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 ภก 42/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
67 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.6+060 - กม.8+770 ปริมาณงาน 28,650 ตร.ม. 27/03/2563 ภก 35/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
68 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 LT ปริมาณงาน 22,240 ตร.ม. 02/04/2563 eb-ภก 16/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
69 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 กม.21+250 - กม.23+850 RT. ปริมาณงาน 32,000 ตร.ม. 25/03/2563 ภก 29/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
70 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.37+600 - กม.38+700 RT และ กม.39+700 - กม.40+938 ปริมาณงาน 2.338 กม. 25/03/2563 eb-ภก 12/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
71 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 กม.26+296 - กม.29+750 LT. ปริมาณงาน 3.454 กม. 25/03/2563 eb-ภก 24/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
72 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.28+875 - กม.31+300 RT. ปริมาณงาน 30,325 ตร.ม. 25/03/2563 ภก 34/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
73 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 5 ที่ กม.2+000 (หน้า รร.ขจรเกียรติศึกษา (โคกกลอย)) 23/03/2563 ภก 23/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
74 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.32+500 - กม.45+570 (เป็นช่วงๆ) 23/03/2563 eb-ภก 8/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
75 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ที่ กม.1+800 (หน้า วท.ถลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 ภก 22/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 61 ถึง 75 จาก 145 รายการ